English     Español  
 
home     diensten     profiel     tarieven     contact     over tolken en vertalers  
   

Profiel

Eduardo Villaquirán Sterling studeerde Filosofie aan de San Buenaventura Universiteit te Cali (Colombia) en Kunstgeschiedenis en Precolumbiaanse Archeologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Later studeerde hij aan de ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen te Utrecht en volgde de opleiding Juridisch Vertaler in Strafzaken bij de Stichting Instituut Gerechtstolken en Juridisch Vertalers (SIGV) te Utrecht, alsmede de cursus Juridisch Spaans aan de Universiteit van Salamanca, campus van Ávila (Spanje). Hij begon zijn vertaalwerkzaamheden als student in Leiden en werd later professioneel vertaler, gevestigd sinds 1991 in Amsterdam. Tot zijn vaste opdrachtgevers rekent hij verschillende officiële instellingen, alsmede een aantal stichtingen en bedrijven. Tevens werkt hij als freelance tolk en ondertitelaar bij de Nederlandse televisie en als kunsthistorische gids bij verschillende Nederlandse musea. Hij werd als vertaler Spaans bij de rechtbank Amsterdam beëdigd, is lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), lid van de Spaanse Vereniging van Vertalers, Correctoren en Tolken (ASETRAD), lid van de Vereniging van SIGV Gerechtstolken en Juridisch Vertalers en is opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Tolken en Vertalers van het Nederlands ministerie van Justitie (KTV).